rivning av storkök

Hultsbergsskolan – partneringprojekt

Om- & tillbyggnad av Hultsbergsskolan

I Karlstads kommuns satsning på att rusta upp kommunens skolor ingick en omfattande om- och tillbyggnad av Hultsbergsskolan. Projektet innebar bland annat ett nytt kök och större matsal och en tillbyggnad på totalt 4 000 kvadratmeter till den befintliga byggnaden på 10 000 kvadratmeter. Det omfattande arbetet genomfördes samtidigt som skolan var i bruk, vilket ställer stora krav på alla inblandade parter i projektet.

Projekttid:

  • vår 2016 – sommar 2018

BMJ Betonghåltagnings uppdrag:

  • Rivning av storkök
  • Lättrivning av gipsväggar
  • Tungrivning av betongvägg
  • Håltagning för brunnar och avlopp
  • Golvslipning
  • Demontering av modulbyggnad

Etapp 1: rivning av storkök

Om- och tillbyggnationen av Hultsbergsskolan inleddes i maj 2016 med att vi på BMJ Betonghåltagning rev ut hela storköket. Både kök och matsal var i behov av renovering samt behövde göras mycket större. Vi på BMJ Betonghåltagning rev ner köket ända ner till stommen för att vi sedan såga för brunnar och avlopp i golvet.

Etapp 2: rivning av väggar och håltagning

Det absolut mest omfattande arbetet för oss var rivningen av väggar i byggnadens befintliga 10 000 kvadratmeter. Totalt sett rev vi cirka 9 000 kvadratmeter gipsvägg. Rivningsarbetet pågick under tiden som skolan användes och bestod till stora delar av selektiv rivning av både inredning och innerväggar. När man river under tiden som byggnaden är i bruk gäller det att minska såväl buller som byggdamm så mycket det går. Vi demonterade även en modulbyggnad som var placerad intill skolbyggnaden.

I ombyggnationen av skolan ingick omplacering av de flesta toaletterna och kök. Vårt jobb med håltagning och sågning blev därför också omfattande för att nya toagrupper och pelarfundament skulle byggas.

Etapp 3: tungrivning och golvslipning

Hösten 2017 inleddes med att vi sågade ner en cirka 80 meter lång betongvägg. Vi började med att såga ner väggen i block, som togs ut i flak. Under den sista etappen fortsatte vi också med selektiv rivning och golvslipning av cirka 2 000 kvadratmeter golv.

Ombyggnationen en del i kommunens 10-årsplan

För att möta trenden med allt fler barnfamiljer som väljer att bo kvar i de centrala delarna av staden, la Karlstads kommun fram en lokalplan för 10 år framåt. De befintliga skolorna räcker inte till för att möta behoven och många skolor är slitna och trångbodda Därför ingår både uppfräschning, renovering och utbyggnation av kommunens skolor i den fleråriga planen.

Korta fakta

Hultsbergsskolan – Om- & tillbyggnad

Hultsbergsskolan – tungrivning, lättrivning, håltagning, golvslipning
Golvsågning (cirka 1000 meter)
Golvslipning (cirka 2 500 kvadratmeter)
Väggsågning (cirka 300 meter)
Syllbyte (mer än 1 kilometer)
Lättrivning av gipsvägg (cirka 9 000 kvadratmeter)
Tungrivning av betongvägg (cirka 80 meter lång)
Demontering av modulbyggnad (cirka 150 kvm)

Scroll to Top