Borrning med rigg – Höljes

Höljes

Renoveringen av pelarnosar i Höljes

Renovering av pelarnosar till intag 2 & 3 samt renovering av Utskovstorn.

Projekttid:

  • vår 2016 – sommar 2018

Renoveringen av pelarnosar i Höljes var ovanligt på mer än ett sätt, Det var tre stora faktorer som gjorde jobbet speciellt.

  • Hela jobbet utfördes på flytpontoner i vattnet istället för på fast mark.
  • Tidspressat schema ställde höga krav på att utrustning samt att våran personal fick ett oregelbundet jobbschema pga att vattenminskningen i magasinet avgjorde när vi kunde jobba.
  • Den kalla perioden som jobbet var tvunget att utföras på medförde problem när man i detta yrket använder vatten som kylning när man både klingsågar , vajersågar och kärnborrar.

Jobbet kunde enbart utföras under perioden Jan-April då Magasinet (Höljes sjön) stigit till sitt max och vi kan börja att arbeta oss uppifrån och följa med vattnet ner när magasinet töms på vatten. Sedan i april-maj när snön smälter så stiger vattnet igen och då måste rivningsjobbet vara färdigt.

Först vajersågade vi de 6 pelarnosarna i bitar så stora som kranen klarade av. De översta 6 bitarna var 7 meter långa sedan blev de 1,5-0,5 meter långa ju längre ner vi kom. Sedan borrade vi med Brokk & Borrigg för förtagningsjärn samtidigt som vi kärnborrade 9 meter djupa hål för bergsförankring (thorbolt).

På 4 dagar så sjönk pontonerna ca 1 meter och på de 4 dagarna behövde vi:

  • Vajersåga 6st pelarnosar (12m2 sågning).
  • Borra med Brokk & Borrigg i armerad betong 42st 51mm hål 2meter djupa för förtagningsjärn.
  • Såga 12meter och bila ur för förankringar.
  • Kärnborra 12st 62mm hål 9meter djupa för bergsförankring (thorbolt).

Allt detta för att NCC och övriga arbetsgrupper ska hinna med att sätta thorbolt samt förtagningsjärn samtidigt som pontonerna sjunker. Sedan upprepades proceduren när pontonen sjunkit till nästa nivå, ju längre ner vi kom desto snabbare sjönk vi.

Pga. begränsad arbetsyta ute på pontonerna var vi 4st som utförde jobbet varje vecka. Detta hade aldrig varit möjligt om vi ej haft Brokk+borrigg, då vi kunde göra förtagningshålen på 2 dagar så nästa arbetsmoment kunde ta vid.

Höljes i siffror:

150,3m2 Vajersågning

843,8m borrning med Brokk+borrigg

725,9meter kärnborrning

392,2meter klingsågning

-28 grader som kallast

5 grader som varmast

Renoveringen av pelarnosar i Höljes

Renoveringen av pelarnosar i Höljes

Renoveringen av pelarnosar i Höljes

Scroll to Top