Bergborrning med borrigg

Håltagning i berg

Vi har lång erfarenhet av bergborrning för många olika syften. Med hjälp av vår kraftfulla och specialanpassade maskin från Brokk kan vi utföra borrning mer effektivt, med större precision och under längre period än vi handborrning. Vår borrigg är användbar för:

  • breddning av broar
  • förstärkning av berg
  • dynamisk bultning med hjälp av bergbult eller Thorbolt
  • dubbhål (för sammanfogning av gammal och ny armering)

Borrning i berg är nödvändigt vid till exempel byggnation av broar och bergstunnlar. Vid brobyggnation krävs hål i berget för att fästa järnet ordentligt.

Vi erbjuder

Borrning med rigg


Att borra berg med hjälp av rigg är ett effektivt och säkert sätt att borra. I jämförelse med kärnborrning kräver vår Brokk-maskin med borrigg färre personer för att utföra borrningen och maskinen kan borra hela dagen utan behov av pauser. Vid kärnborrning krävs även rensning av borrhålet när borrningsarbetet är avslutat.

Erfaren personal

Med vår erfarna personal kan vi garantera trygg och effektiv hantering. Vår personal har den erfarenhet som krävs vid borrning av större och omfattande projekt. Med vår Brokk-maskin blir vi dessutom ännu effektivare och kan utföra jobbet säkert och med hög precision.

Borrigg som alternativ till bergssprängning

Vi hjälper även till när det blir svårt/dyrt att spränga berg, till exempel när det är för nära andra byggnader och det krävs för- och efterbesiktning av byggnaderna vid sprängning (många gånger är besiktningen dyrare än själva arbetet). Eller inne i städer där sprängning helst ska undvikas.

Vi använder i huvudsak tre alternativa metoder när det inte går att spränga berget:

  • Vi sågar först spår i berget för att sedan bila vi bort det.
  • Med hjälp av borriggen skapar vi en ”söm” i berget, för att sedan bila ur berget för kabelkanaler och liknande.
  • Stenspräckning – vi borrar först hål i stenen för att sedan använda oss av en hydraulisk press (även kallad ”darda”)

Bättre arbetsmiljö med kraftfull borrningsmaskin

Med hjälp av vår moderna och specialanpassade Brokk-maskin kan vi effektivisera borrningen på samma gång som arbetsmiljön för vår personal blir betydligt bättre. Vid handborrning är det rimligt att borra omkring 10–15 hål per dag. Med vår Brokk-maskin snabbar vi upp processen och borrar utan problem 50–100 hål per dag.

Bergborrning med dynamisk bultning

Brokk-maskinen utrustas med borrigg och kan borra med en håldiameter på från 25 mm upp till 62 mm. Borrhålsdjupet anpassas efter bultarnas och dubbens storlek – från 10 cm djup för smådubb upp till 8–10 meter för stor bergbultar.

Vid borrning i berg måste först ytan ruggas upp för att järnet ska kunna fästas ordentligt. Med hjälp av vår kraftfulla Brokk-maskin med borrigg borrar vi sedan hålet till det rätta djupet. Brokk-maskinen effektiviserar borrningen och har en dammsuger upp damm under borrningen. Med hjälp av tryckluft blåses borrester bort redan i samband med borrningen. Borrhålet är därför rent och klart att användas direkt efter slutfört arbete.

Rulla till toppen