Håltagning

Betonghåltagning

Vi kan allt inom betonghåltagning och hjälper dig med håltagning i alla typer av hårda material som till exempel betong, armerad betong, berg, tegel och granit. Vi använder oss av diamantklingor med goda skäregenskaper som ger skarpa och raka snitt, som varken behöver slipas eller bearbetas i efterhand. Vi har både den kompetens och de maskiner som krävs för de riktigt tunga jobben. Anlitar du oss för betonghåltagning kan vi garantera:

  • 
noggrannhet och precision

  • hög slutfinish
  • ordning och reda
  • bortforsling av allt material
 

Vi erbjuder

Alla typer av hål

Vi utför all form av håltagning i golv och väggar, oavsett material, och i alla storlekar. Med diamantklingor kan vi göra allt från mindre hål på 10 mm upp till stora hål med en omkrets på cirka 1000 mm. Du kan få exakt den dimension du önskar tack vår egen tillverkning av borr.

Varierande uppdrag

Vid varje uppdrag utför vi håltagningen snabbt, noggrannt och med precision. Våra vanligaste uppdrag handlar om nya öppningar för dörrar, ventilationshål eller nya hål för toaletter som ska flyttas. Vi utför också tyngre jobb i hårda material som armerad betong, sten, tegel eller granit.

Sågning & borrning

Det kan behövas håltagning i de flesta typer av fastigheter – såväl vid nybyggnation som vid renovering och såväl bostadsfastigheter som industribyggnader. Och varje fastighet kräver anpassad håltagning.

Vajersågning

När det gäller arbeten av större dimensioner och konstruktioner eller vid håltagning vid trånga utrymmen passar håltagning med hjälp av vajersågning allra bäst.

Betonghåltagning

Håltagning med hjälp av diamantklinga passar bra för till exempel:

  • håltagning för nya fönster eller dörrar
  • breddning av dörröppning
  • litet hål för avlopp eller rör
  • ventilationshål
  • hela schakt (exempelvis 5×5 m)

Erfaren personal levererar hög kvalitet hela vägen

Även om vi arbetar effektivt, så utför vi alltid arbetet med så lite damm, buller och vibrationer som möjligt. Vi ställer i ordning och städar upp efter oss, hanterar och forslar bort allt material för återvinning.

Rulla till toppen