Golvslipning

Slipning av betonggolv

Slipning av betonggolv utförs framför allt för att ta bort ojämnheter i golvet och för att ta bort gammalt lim eller rester av tjära. Vi slipar betonggolv i större byggnader och betongplattor eller betongfundament vid nybyggnation:

  • slipning, polering och ytbehandling av betonggolv
  • fräsning av betongfundament för nivåskillnader

Betongkonstruktioner är tacksamma att använda eftersom det är ett flexibelt material som öppnar upp för många olika lösningar. Vi har erfarenhet av omfattande projekt med slipning av upp till 2 500 kvm golv. Men inget projekt är för litet för att vi ska åta oss det!

Vi erbjuder

Slipning av betongplattor


Vid nybyggnation av byggnader med betongkonstruktion måste ibland plattorna slipas för att man ska få fram en jämn yta. Om det till exempel har regnat innan betongen har hunnit torka ordentligt kan det uppstå ojämnheter och knottror som måste slipas bort. Annars får man inte den jämna yta som krävs vid golvläggning.

Fräsning för olika höjdnivåer


Vill man få fram olika nivåer i golvet kan vi fräsa ur golvet när det är mycket som ska sänkas. Fräsning används för höjder från ca 10–20 mm och själva fräsningen avslutas alltid med slipning av golvet för att få fram en jämn yta. Vid justering av höjden av lägre nivåer fungerar golvslipning allra bäst.

Slipning av betonggolv

Vi utför betonggolvslipning åt bland annat industri och fastighetsbolag och i offentliga byggnader, där det oftast handlar om att ta bort limester och tjära från gamla och borttagna mattor. Inför flytspackling måste alla limrester tas bort, därför krävs ofta golvslipning först. 

Med våra professionella slipmaskiner kan vi genomföra slipningen smidigt och snabbt med minimal mängd damm oavsett golvyta. Efter avslutat arbete städar vi självklart upp efter oss och ser till att eventuella lim- och tjärrester forslas bort och hanteras på korrekt sätt.

Slipning och lackering – hållbart och snyggt betonggolv 

Slipade betonggolv är väldigt effektfullt ur ett estetiskt perspektiv. Det är dessutom ett väldigt slitstarkt och hållbart alternativ. Lackerade betonggolv kräver mycket förarbete och bearbetning för ett bra slutresultat. Först grov- och finslipas betongen för att få fram stenarna i betongen. När golvytan är finslipad och jämn lackeras golvet flertalet gånger för att ytterligare förstärka och lyfta fram stenarna och för att få fram den slittåliga golvytan.

Rulla till toppen