Tungrivning

Betongrivning & lättare rivning

Vi hjälper dig att riva såväl gipsväggar i mindre byggnader som rivning av större betongkonstruktioner. Vi utför:

  • Lättrivning/ Selektiv Rivning (exempelvis gipsväggar i mindre byggnader)
  • BetongrivningTungrivning (exempelvis bila bort betongplattor)

Med våra maskiner med en vikt på mellan 300 kg till 40 ton kan vi riva såväl små badrum som riktigt stora byggnader.  

Låt oss sköta det tunga

Rätt maskiner

Betongrivning är ett tungt jobb som kräver både kraftfulla maskiner och kunskap om bästa tillvägagångssätt för varje enskild byggnad. Vi har såväl rätt maskinpark som erfaren personal som vet hur de tunga maskinerna ska hanteras.

Rätt kunskap

Korrekt rivningsarbete kräver både erfarenhet och kunskap. Bland annat måste hänsyn tas till bärande konstruktioner för ett säkert och korrekt utfört arbete. Då krävs planering och kunskap om byggnadens bärförmåga och stabilitet. 

Rätt folk

Vi hjälper dig med alla delar i rivningsarbetet och är noga med att skapa så lite damm och nedskräpning som det bara går. När rivningen är slutförd forslar vi bort överblivet byggmaterial och städar upp efter oss.

Förstärkning av sliten betongkonstruktion

Vid vissa industribyggnader kan delar av betongen vara utsatt för hårt slitage och armeringen slits till slut ut. Trots att det används omkring 20 cm tjock betong vid grundutförandet kan det översta lagret av armering behöva förstärkas för att betongen ska återfå sin ursprungliga funktionalitet och stabilitet. Förstärkning av ytskiktet görs genom att:

  • 
bila bort slitna partier i betongen
  • ersätta de borttagna partierna med ny betong
  • slipning av det nya ytskiktet
Vid rivning av betongplattor bilar vi först bort plattorna för att sedan kunna knacka sönder betongen. Därefter schaktas allt bort och vi ser även till att allt byggmaterial transporteras bort.
 

Hantering av asbest

Idag används inte asbest i byggmaterial, men det kan förekomma i äldre byggnader. Om asbest skulle upptäckas i samband med att vi ska riva din byggnad, kan vi tack vare vårt samarbete med certifierade underleverantörer snabbt ta in hjälp. Vid hantering av asbest är det extra viktigt att allt material hanteras enligt Arbetsmiljöverkets regler för hantering av asbest, därför är vi alltid noga med att anlita en kompetent och certifierad leverantör.

Rulla till toppen