Pålkapning

Experter på kapning av betongpålar

De flesta större betongbyggnader är byggda på pelare, där varje pelare först måste slås ner till det djup som ger bästa hållbarhet och stabilitet. När betongpålarna är nedslagna till rätt djup ska de kapas till den höjd som är bäst lämpad för byggnadens grund, som ska placeras ovanpå pålarna.

Med hjälp av vår pålkapningsmaskin kapar vi snabbt, effektivt och med hög precision. Pålkapningen ger ett rakt snitt precis på rätt nivå för den ovanpåliggande konstruktionen. Vid mindre jobb kapar vi istället för hand – därför är inget projekt för litet eller för stort för oss. Vi erbjuder:

  • effektiv och säker kapning anpassad för byggnadskonstruktionen

  • unik anpassad pålkapningsmaskin för ett effektivt, säkert och miljöanpassat arbete
  • bortforsling och hantering av borttagna påldelar

Kapning av betongpålar

Fördel med betongpålar

Pålning är ett bra alternativ vid grundläggning av en byggnad med tung konstruktion och last eller vid svåra jordförhållanden. Betongpålar har lång hållbarhet och medför liten påverkan på koldioxidutsläppen. Betong är därför ett av de mest miljövänliga alternativen vid pålning.

Från 4 upp till 1000-talet

Omfattningen av pålkapning kan se väldigt olika ut – det kan handla om allt från fyra upp till ett 1000-tal pålar som ska kapas. Själva kapningsprocessen går till på samma sätt oavsett antalet pålar. Vi har kapacitet att utföra många kapningar på en och samma dag.

Precision för proffskapning

Med hjälp av pålkapningsmaskinen grovkapas först betonpålen till ungefärlig höjd. Nästa steg kräver hög precision då pålen ska finkapas i exakt rätt höjd, anpassat för den ovanpåliggande konstruktionen. Till slut gjuts det fundament som ska placeras ovanpå pålarna.

Erfarenhet för trygg och säker pålkapning

Med vår erfarenhet av totalt 50 000 pålkapningar av upp till 18–20 meter långa betongpålar, har vi den erfarenhet som krävs vid till exempel dålig framkomlighet eller hård tidspress. Varje enskild kapning utförs med stor noggrannhet och precision. Vår specialutvecklade pålkapningsmaskin gör arbetet både effektivt och säkert, för såväl vår personal som för miljön. 

Unik pålkapningsmaskin – Brokkmaskin


Med vår specialanpassade Brokkmaskin undviks det annars tunga arbetet som handhållna verktyg innebär. Pålkapningsmaskinen är utvecklad i samarbete med Hercules och är specialanpassad för pålkapning av betongpålar. Den är utrustad med en snabb hydraulisk pålkap som gör vårt arbete snabbt och effektivt med stor hänsyn till miljön. Vår Brokkmaskin öppnar upp för många fördelar, bland annat:

  • förbättrad arbetssituation
  • 
miljöanpassad och kostnadseffektiv process
Rulla till toppen