Experter inom
håltagning, pålkapning & rivning

Kunskap & erfarenhet

Vi vänder oss till bland annat industri, fastighetsägare och offentlig verksamhet med behov av till exempel håltagning i väggar och golv, pålkapning, rivning eller borrning i berg. Med bred erfarenhet av bland annat kapning av sammanlagt 50 000 betongpålar, slipning av golv (bland annat omfattande projekt på 10 000 kvm) och håltagning i alla dimensioner från 10 mm upp till 5 m.

Vår personal har den yrkeskunskap och skicklighet som krävs vid ett effektivt, noggrant arbete utfört med precision. Med vår maskinpark med maskiner från 500 kg upp till 8 500 kg och en specialtillverkad Brokk-maskin är inga projekt för små eller för stora för oss.

Våra senaste projekt

Scroll to Top