Rivning av glastak på SBAB

SBAB i Karlstad

Rivning och håltagning i SBAB:s lokaler i Karlstad

SBAB`s lokaler vid Stora Torget i Karlstad byggs om och renoveras. Arbetet skall stå klart under våren 2021 då SBAB flyttar tillbaka från den tillfälliga lokalen som de arbetar från just nu.

Fastighetsägaren Randviken fastigheter genomför just nu en omfattande ombyggnad av SBAB:s lokaler vid Stora Torget, för att få plats med den allt ökande skaran av anställda som ansluter till SBAB. Antalet anställda är nu över 380 medarbetare. Efter om- och tillbyggnaden kommer den totala ytan för SBAB att uppgå till ca 5500 kvm fördelat på flera våningar.

Rivning och håltagning på SBAB i Karlstad

Vi arbetar i projektet som underleverantör till huvudentreprenören Karlstad Byggtjänst AB med storrivning, bortforsling och håltagning för EL, VVS och ventilation.

Huvudentreprenör: Karlstad Byggtjänst AB
Underentreprenör: BMJ Betong AB
Projekttid: Från april -20 till våren -21.

Vårt uppdrag – Rivning, bortforsling och håltagning

Patrik Klum är arbetsledare från vår sida och håller i trådarna och planeringen. Det är många parter inblandade och saker och ting skall göras i en viss ordning för att jobbet skall flyta på så bra som möjligt. Vi har haft 3-4 man på heltid under projektet för rivning, bortforsling och håltagning.

Vi kommer oftast in väldigt tidigt i projekten och även här på SBAB. Storrivning och bortforsling av allt grov material och annan bråte efter rivningarna. Detta för att de planerade byggnationerna kan påbörjas så snart som möjligt efter att vi har gjort vårt jobb.

Rivning och håltagning i SBAB:s lokaler

Rivning av det stora glastaket.

Vårt arbete på SBAB inleddes med att ta bort invändiga balkonger och riva flertalet tegelväggar. Vi tog också bort det stora glastaket vilket var en spännande utmaning. Vi började med att ta bort alla glassektioner utifrån med hjälp av lyftkranen och sedan själva stålkonstruktionen som omgav och höll alla rutorna på plats. Det fungerade mycket bra.

I samband med rivningen av taket har vi också gjort håltagning för nya stålbalkar och har på så sätt skapat förutsättningar för uppbyggnaden av det nya taket.

Rivning av väggar och håltagning

Invändigt har vi rivit och forslat bort materialet från några stora tegelväggar för att öppna upp ytorna som förut varit delade av tegelväggarna.

Under projektet har vi genomfört håltagning och borrning i alla dimensioner från att borra upp för ett ventilationsschakt mellan plan 3-6, till mindre hål för avlopp och el- installationer. Hålen märks upp på förhand och efter genomgången och kontrollen att hålen är placerade rätt startar själva arbetet.

Rivning och håltagning på SBAB i Karlstad

Vi har fått vara extra försiktiga vid arbetet med håltagningen och borrningen. Kylvatten som vi använder i arbetet fick absolut inte ta sig ner till våningen under (våning 2), som skulle vara helt intakt och inte påverkas av arbetet ovanför.

Trång passage för bortforsling

Platsen och ytan utanför SBAB är trång (bussgatan) med en inhägnad av byggområdet samt en genomgående passage med grindar i båda ändarna. Passagen används för alla entreprenörer som skall kunna komma in med sina fordon och behöver lossa och lasta material under arbetet.

Eftersom området är trångt med liten plats har vi inte kunnat mellanlagra rivmassorna på området. Vi har istället använt oss av containers som kommit, där vi har lastat på direkt för att sedan kunna åka vidare igen utan att behöva bli ståendes på området. Många entreprenörer har fått slagits om den lilla ytan, men det har fungerat väldigt bra.

Vårt helhetskoncept

I våra entreprenader erbjuder vi vårt helhetskoncept som består av – storrivning, håltagning, bortforsling, städning och säkerhet. Under projekten agerar vi som helhetsleverantör kring rivning och håltagning för att vår uppdragsgivare inte skall behöva ta hand om allt rivet material och all städning.

Vi täcker även de nya hålen speciellt i golven ur säkerhetssynpunkt så att ingen går och ramlar ner innan den nya utrustningen är på plats.

Vill du veta mer får du gärna kontakta oss för mer information.

Scroll to Top