Rivning och håltagning på Stagnellska hemmet

Stagnellska hemmet

Rivning och håltagning på Stagnellska hemmet

Stagnellska hemmets lokaler på Herrhagen renoveras och byggs om. När det nyrenoverade och tillbyggda står klart 2020 kommer det att innehålla en unik bredd av verksamheter såsom servicehus, LSS-boende, två förskolor och social stödverksamhet och boende.

Vi arbetar i projektet som underleverantör till huvudentreprenören NCC med storrivning, bortforsling och håltagning för nya fönster, dörrar och kanaler för EL, VVS och ventilation.

Projekttid

  • Rivning och håltagning, från mars-december 2019.

Rivning och håltagning på Stagnellska hemmet

Delar av vårt arbetsteam på Stagnellska

Vårt uppdrag – Rivning och håltagning

Filip Bergström (i mitten av bilden) är arbetsledare från vår sida och vi har haft 11 personer som mest samtidigt och i snitt mellan 6-9 personer på plats under projekttiden. Vårt uppdrag är att genomföra storrivning av vissa delar i byggnaden såsom gamla köksdelen, ventilationsrum, tak m.m. och sedan genomföra väggsågning och håltagning för nya installationer.

Tidigt i projektet

Vi kom in relativt tidigt i projektet efter att lättrivning av dörrar, karmar etc. var genomförd. Inledningsvis började med storrivning av den gamla köksdelen och fortsatte sedan med håltagning med väggöppningar för nya dörrar och valv. Därefter genomförde vi håltagning för nya kanaler för EL, VVS och ventilation. Gången är så att de olika entreprenörerna beställer håltagning via NCC till oss, som sedan utför själva håltagningen efter beställningen.

På fasaden har vi sågat större fönsteröppningar, för att kunna få in de nya fönstren.

Golvsågning av betongplattan

Avloppsstammarna skall bytas från betongplattan i källaren och hela vägen upp i huset. I samband med det blev det också mycket håltagning genom golvsågning av betongplattan där alla nya avloppsrör skall fram. I samband med jobben blir det mycket massor som skall ut och det ingår i vårt åtagande att frakta bort betongmassorna.

Rening av borrkax via filtrering

När vi sågar och borrar i betong kyler vi med vatten vilket ger upphov till borrkax. Detta består av finkornigt stenmjöl, grus och vatten som kan orsaka skador på ekosystemet och sätta igen dagvatten- och avloppsledningar, beroende på vart vattnet tar vägen. Under arbetet renar vi därför sörjan och kaxvattnet via filtrering innan vattnet skickas ut i avloppssystemet. Detta för att undvika eventuella skador på avloppssystemet och även på miljön.

Rivning och håltagning på Stagnellska hemmet

Pågående sortering och städning

Helhetskoncept – rivning, håltagning, bortforsling, städning och säkerhet.

Under projektet agerar vi som helhetsleverantör kring rivning och håltagning för att NCC inte skall behöva ta hand om allt rivet material och all städning. Helhetskonceptet omfattar storrivning, håltagning, rening av borrkax, bortforsling av massor och städning.

Vi täcker även de nya hålen speciellt i golven ur säkerhetssynpunkt så att ingen går och ramlar ner innan den nya utrustningen är på plats.

Rivning och håltagning på Stagnellska hemmet

Pågående sortering och städning

Arbetet förväntas klart under december

Just nu håller vi på med att ta ner yttertaket med pappen, råsponten och hela regelverket. Vi har även rivit ett stort ventilationsrum på taket, med mycket sågning och användning av kranen för att lyfta ner de stora blocken. Vi har dessutom gjort hål för nya ventilationsrör.

Arbetet från vår sida förväntas vara klart under december. Under projektet har det totalt sett blivit mycket väggsågning och borrning av olika slag och mestadels i betong. Det handlar om hundratals nya hål och bortforsling av tonvis med betongmassor. Vi lämnar alltid de olika arbetsplatserna städade och snygga efter oss så att nya arbetsgrupper kan fortsätta med nästa steg i projektet.

Vill du veta mer får du gärna kontakta oss för mer information.

Om Stagnellska hemmet

Stagnellska hemmets lokaler på Herrhagen är gamla och slitna och ska därför renoveras och byggas om. För att kunna utnyttja den stora byggnaden optimalt ska den anpassas för att rymma fler verksamheter. Huset moderniseras och klimatanpassas utifrån dagens krav på energihushållning. Det blir ny ventilation, nya fönster och nya ytskikt. Den gamla köksbyggnaden rivs och ersätts av ett mindre tillagningskök inne i huset.

När det nyrenoverade och tillbyggda huset står klart i slutet av 2020 kommer det att innehålla en unik bredd av verksamheter. Servicehus, LSS-boende, två förskolor och social stödverksamhet och boende kommer att samsas om ytan.

För mer information läs här:

https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/stagnellska-hemmet/

Rulla till toppen